Limity i ogranicznia

Dopuszczalne szerokości ogumienia, ciśnienia i obciążenia kół VINCI